[Hoạt động] Võ Đài Đỉnh Phong

Thứ 2 ngày 22/06/2020

Đại Hiệp thân mến!

Hoạt động PK siêu HOT Võ Đài Đỉnh Phong chắc chắn sẽ là nơi để các Kiếm Hữu có thể thỏa sức PK, khẳng định sức mạnh. 

  • Thời gianThứ 2,4,6 21:00 - 21:30
  • Phần thưởng: Vinh Dự cùng Nhiều phẩm giá trị
  • Số lần khiêu chiến: 10 lần khiêu chiến. Có thể dùng 10 KNB để thêm 1 lần, Mỗi lần hoạt động có thể mua nhiều nhất 5 lần

1. Hướng Dẫn:

2. Phần Thưởng: