[Tính Năng] Luyện Khí

Thứ 2 ngày 22/06/2020

Chự vị đại hiệp thân mến!
Luyện Khí là tính năng không thể thiếu trong quá trình gia tăng sức mạnh cho nhân vật, bên cạnh đó với vẻ đẹp huyền ảo, bắt mắt càng làm cho người chơi thêm phần nổi bật phô trương sức mạnh với quần hùng.
Sau đây Song Kiếm Loạn Vũ xin giới thiệu chi tiết về tính năng Luyện Khí 
Luyện Khí chia ra làm 2 loại : Luyện Phổ Thông và Luyện Tiến Giới
Cường hoá trang bị (cấp mở 60) Tăng chiến lực trang bị, cấp cường hoá của trang bị được giữ nguyên khi thay đổi trang bị khác
Tẩy luyện (cấp mở 310): Tăng thuộc tính tổng tỉ lệ cố định hoặc 100%
Thăng phẩm (cấp mở 240): Tăng phẩm chất trang bị, tăng thuộc tính cố định
Khảm bảo thạch (cấp mở 120): Tăng cao chiến lực khi khảm bảo thạch vào trang bị, hợp thành bảo thạch để nâng cấp bảo thạch
Tinh luyện bảo thạch (cấp mở 265): Tăng tỉ lệ thuộc tính cơ bản của bảo thạch

Luyện Tiến Giai:
Bộ trang bị (cấp mở 290): Bộ Tru tiên và Tru thần
Tiến giai trang bị (cấp mở 315): Hoạt động thăng cấp nhẫn và vòng