Vòng Chung Kết Nam Thần Nữ Thánh

Thứ 5 ngày 11/09/2020

Khai Mở Landing - Chung kết Nam Thần Nữ Thánh

- Vậy là Vòng Chung Kết sự kiện Nam Thần Nữ Thánh đã bắt đầu diễn ra. Các huynh tỷ hãy mau mau tham gia ngay thôi nào

Các huynh tỷ hãy tham gia: http://bit.ly/CKNTNT để tham gia và chia sẻ Landing nha

- Thời gian: Đến 24h ngày 24/09/2020

Thể lệ tham gia Landing
    + Thời gian tham gia Landing: 14h ngày 11/09 - 24h ngày 24/09/2020
    + Mỗi ngày đăng nhập, huynh tỷ sẽ nhận được 1 hoa và 1 share 1 lần được 1 hoa.
    + Nạp 10.000 vào game Song Kiếm Loạn Vũ sẽ được 1 hoa, hoa dùng để tặng người huynh tỷ thích
    + Tặng 1 hoa tương ứng với 1 thẻ đổi quà. Thẻ đổi quà dùng để đổi vật phẩm giá trị
    + Các vật phẩm giá trị sẽ được gửi vào hòm thư của tài khoản sau khi hết thúc sự kiện từ 48-72h