Tính Năng Khảm Huyền Ấn cùng Tầm Bảo Đỉnh Phong

Thứ 2 ngày 27/07/2020

 

Tính Năng Khảm Huyền Ấn cùng Tầm Bảo Đỉnh Phong

 

- Tính Năng Khảm Huyền Ấn - Tăng Cao Lực Chiến
- Tiếp theo tính năng Bối Sức, Vũ Nhi xin giới thiệu đến các Đại Hiệp tính năng Khảm Huyền Ấn cùng tầm bảo Đỉnh Phong
- Các huynh tỷ sẽ thu thập những viên đá khảm từ Boss hoặc vòng quay tầm bảo Đỉnh Phong nha
- Tính năng Khảm Huyền Ấn sẽ mở khi các huynh tỷ đạt cấp 385
- Đặc biệt Vũ Nhi xin bật mí là tính năng này sẽ tăng mạnh lực chiến cùng các chỉ số đó nha
- Hãy cùng chấm "." hóng cùng Vũ Nhi để Vũ Nhi bật mí những tính năng hấp dẫn khác ngay nào