[Phụ Bản] Phong Thần Điện

Thứ 2 ngày 22/06/2020

Đại hiệp thân mến!

Phụ bản Phong Thần Điện là 1 trong những phụ bản hấp dẫn, phần thưởng hậu hĩnh dành cho cá nhân tham gia

  • Cấp mở: Cấp 230 trở lên
  • Đối tượng: Cá Nhân
  • Thời gian: Toàn thời gian
  • Thưởng: Thần Nguyên Đan-Sơ, Thần Nguyên Đan-Trung
  • Quét Phụ Bản: 2 Lần
  • Hướng dẫn:

- Thông quan tầng 1 sẽ mở khóa tầng tiếp theo

- Tiêu diệt BOSS để thông quan

- Chế độ càng cao, thưởng càng nhiều