[Phụ Bản] Thủ Hộ Chân Linh

Thứ 2 ngày 22/06/2020

Đại hiệp thân mến!

Phụ bản Thủ Hộ Chân Linh là 1 trong những phụ bản hấp dẫn, phần thưởng hậu hĩnh dành cho cá nhân tham gia

  • Cấp mở: Cấp 100 trở lên
  • Đối tượng: Cá Nhân
  • Thời gian: Toàn thời gian
  • Thưởng: Đồng Đội Tiềm Lực Đơn, Đồng Đội Tiến Giới Đơn, Đồng Đội Biến Hóa Tiến Giới Đơn
  • Quét Phụ Bản: 2 Lần
  • Hướng dẫn:

- Người chơi đạt chế độ 3 sao sẽ thông quan mở khóa chế độ mới mạnh hơn.

- Có 9 đợt quái, người chơi tiêu diệt quái để thông quan

- Chế độ càng cao, thưởng càng nhiều