[Phụ Bản] Phù Sư Tháp

Thứ 2 ngày 22/06/2020

Đại hiệp thân mến!

Phù Sư Tháp là phụ bản cá nhân để người chơi mở khóa Phù Văn, cũng như tích lũy EXP Phù Văn tương ứng.

  • Cấp mở: Lv 65
  • Đối tượng: Cá Nhân
  • Thời gian: Toàn thời gian
  • Thưởng: EXP Phù Văn, Phù Văn, Mở Lỗ Khảm Phù Văn Mới
  • Hướng dẫn:

- Người chơi leo tháp, vượt tầng hiện tại sẽ đến khiêu chiến tầng sau, số lần khiêu chiến không giới hạn

- Phát thưởng hàng ngày theo số tầng cao nhất mà người chơi vượt

- Số tầng vượt càng cao, thưởng càng nhiều