[Tính Năng] Toạ Kỵ

Thứ 2 ngày 22/06/2020

Chư vị đại hiệp thân mến!

Sau đây Song Kiếm Loạn Vũ xin giới thiệu về tính năng Toạ Kỵ

- Cấp Mở : 30

Hoàn thành nhiệm vụ chính cấp 30 để mở giao diện Toạ Kỵ, sử dụng toạ kỵ bằng cách ấn vào nút "Huyễn Hoá"

Tăng cấp cho Toạ Kỵ bằng cách thu thập các nguyên liệu: Toạ kỵ tiến giới đơn, Tinh Hồn

Đạt đủ cấp giai theo yêu cầu sẽ mở kỹ năng bị động của Toạ Kỵ

Song Kiếm Loạn Vũ - VGP