[Tính năng] Bang hội

Thứ 2 ngày 22/06/2020

Đại Hiệp thân mến!

Song Kiếm xây dựng hệ thống và tính năng Bang Hội vô cùng hoàn thiện với vô vàn hoạt động dành riêng cho các thành viên Bang Hội. Các thành viên đoàn kết sẽ cùng nhau hoàn thành và xây dựng Bang Hội ngày càng vững mạnh

1. Tạo bang 

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến có thể lựa chọn tạo bang hoặc vào bang hiện có 

- Tạo bang cần tiêu hao 5000000 Vàng và 1 Lệnh Bài Bang

2. Kho bang 

- Kho chung dùng để trao đổi vật phẩm, trang bị giữa các thành viên bang. Lấy đồ trong kho bang cần điểm kho.

- Gửi đồ vào kho bang sẽ nhận được điểm kho dùng để đổi đồ. 

3. Tâm Pháp

- Sử dụng điểm cống hiến bang để nâng cấp kỹ năng bang hội.

4. Boss Bang - Bảo vệ bang hội

 • Đối tượng: Bang hội
 • Thời gianTừ 19.00 Đến 23.00. Mỗi tuần có 5 lần khiêu chiếu
 • Phần thưởng: Cống hiến bang + Trang Bị

5. Tiệc bang

 • Cấp mở: Lv 110
 • Đối tượng: Bang hội 
 • Phần thưởng: Exp 
 • Thời gian: Thứ 2,4,6 20:30 đến 20:40

6. Bang Phái Tranh Bá

 • Hướng dẫn & Quy Tắc:

7. Bang Phái Thủ Vệ

 • Cấp mở: Lv 200
 • Đối tượng: Bang hội 
 • Phần thưởng: Exp 
 • Thời gian: Thứ 2,4,6 20:20 đến 20:35