[Tính Năng] Đồng Đội

Thứ 2 ngày 22/06/2020

Chư vị đại hiệp thân mến!

Sau đây Song Kiếm Loạn Vũ xin giới thiệu tới các vị đại hiệp đôi nét về tính năng Đồng Đội trong game

Cấp Mở: 15

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 15, đại hiệp sẽ nhận được Đồng Đội - Tuyết Nhi, 

1. Tăng cấp và thuộc tính của Đồng Đội

- Sử dụng Đồng đội tiến giới đơn và Thẻ chúc phúc đồng đội để gia tăng cấp độ của Đồng Đội

- Đạt cấp nhất định sẽ mở ra kỹ năng của Đồng Đội

2. Biến Hình Đồng Đội 

- Đồng đội biến hình Bản Thiên Thần Nữ sẽ nhận được miễn phí thông qua chuỗi hoạt động mở server, các đồng đội biến hình khác nhận thông qua các hoạt động

- Sử dụng Đồng Đội Biến Hoa Đơn để thăng cấp cũng như kỹ năng của Biến Hoá

Song Kiếm Loạn Vũ - VGP