[Giới thiệu] Phái Cổ Mộ

Thứ 2 ngày 22/06/2020

[Giới thiệu] Phái Cổ Mộ

  • Độ khó: ★ ★
  • Đặc điểm: Danh xứng với thực, môn hạ Tiêu Dao phái có tác phong phiêu dật nhẹ nhàng, nhưng trên chiến trường lại là nỗi ám ảnh của đối thủ nhờ khả năng đánh tầm xa tốt cùng tuyệt kỹ gọi khôi lỗi và triệu hồi hư ảnh phượng hoàng.