[Giới thiệu] Phái Đoàn Gia

Thứ 2 ngày 22/06/2020

[Giới thiệu] Phái Đoàn Gia

  • Vũ khí: Kiếm
  • Độ khó: ★ ★ ★
  • Đặc điểm: Với bộ kiếm pháp thượng thừa, Đoàn Gia chính là bá chủ chiến trường nhờ những kỹ năng diện rộng, sát thương cao, đặt biệt là nội lực cao có thể tăng 100% sát thương của bản thân trong thời gian nhất định.