[Giới Thiệu] Hệ Thống VIP

Thứ 5 ngày 11/06/2020

Chư vị đại hiệp thân mến!
Hệ thống VIP là một tính năng cực kỳ độc đáo của Song Kiếm Loạn Vũ, thay vì nạp thì chư vị chỉ cần tiêu tiền là lên VIP. Khi số KNB không khóa được tiêu đạt mốc quy định cấp VIP của chư vị sẽ tăng tương ứng như bảng sau:

 

CẤP VIP KNB Cần Tiêu Hao

Điểm VIP

Gói Quà Ưu Đãi Giảm Giá
1 50 5 Phù Văn Lệnh*1, Toạ Kỵ Tiến Giới Đơn*20, Bảo Thạch Đỏ*2, Bảo Thạch Lam*2 58 KNB
2 180 18 Toạ Kỵ Tiến Giới*20, Toạ Kỵ Tiến Giới*20, Bảo Thạch Đỏ 3, Bảo Thạch Lam 3 88 KNB
3 450 45 Cẩm Y Thanh Huyền, Toạ Kỵ Tiến Giới*30, Bảo Thạch Đỏ 3, Bảo Thạch Lam 3 188 KNB
4 1000 100 Lưu Li Thần Tước, Đồng Đội Tiến Giới*30, Bảo Thạch Đỏ 3, Bảo Thạch Lam 3 288 KNB
5 3000 300 Vô Song Thần Tướng, Bảo Thạch Lam 4, Đồng Đội Phi Thăng Đơn, Phù Văn Lệnh*8 588 KNB
6 6000 600 Tinh Tinh Ma Hạt, Linh Thú Thạch-Cao*30, Bảo Thạch Đỏ 4, Bảo Thạch Lam 4 888 KNB
7 23.000 2300 Giao Linh LongThú Thạch-Cao*50, Bảo Thạch Đỏ 5, Bảo Thạch Lam 5 2662 KNB
8 48.000 4800 Hồng Nguyệt Thánh Uyên*2Thú Thạch-Cao*60, Bảo Thạch Đỏ 6, Bảo Thạch Lam 6 4664 KNB
9 98.000 9800 Già La Miêu Cơ*2, Thú Thạch-Cao*80, Bảo Thạch Đỏ 6*2, Bảo Thạch Lam 6*2 6666 KNB
10 200.000 20.000 Cửu Phượng Thiên Huyền, Rương Cần Khôn Thần ẤnBảo Thạch Đỏ 7, Bảo Thạch Lam 7 8888 KNB
11 500.000 50.000 Viêm Hoàng Long Uyên, Hộp Huyền Tinh Thần CấpBảo Thạch Đỏ 8, Bảo Thạch Lam 8 11111 KNB
12 1.000.000 100.000 Nguyên Tinh Thần Cấp, Huyền Tinh Thần Cấp, Bảo Thạch Đỏ 8*2, Bảo Thạch Lam 8*2

13888 KNB

Lưu ý : 
Tiêu KNB lên VIP và được nhận KNB hằng ngày theo mốc VIP. 
Tiêu KNB khoá không lên điểm VIP, KNB tặng là KNB khóa.